Category: DATORER

Vad jag tror om framtiden för datorer: Kommer allting att bli digitalt?

Allt kommer att digitaliseras. Hur låter det? Ganska skrämmande, va? Men se bara på hur världen har digitaliserats på några få decennier. Det är ett litet ögonblick i mänsklighetens historia, ändå har vi vant oss väldigt snabbt. Kan allt digitaliseras? Vi vet inte. Vi tror idag inte att en del saker kan digitaliseras, men vi

Grundläggande datorkunskap – allt jag lärt mig om datorer

Den första datorn i Sverige fyllde ett helt rum på Kungliga Tekniska Högskolan och hette BESK. Förkortningen stod för Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator och stod klar år 1953. En av de viktigaste uppgifterna var att räkna ut väderleksprognoser, och företag kunde hyra tid vid BESK för att göra olika avancerade beräkningar. Idag är det lika