Category: DATORER

Antivirusprogram – Vi behöver det verkligen fortfarande

I dagens digitala era är vi omgivna av teknik och ständigt uppkopplade till internet. Tyvärr följer detta med en ökande risk för cyberhot. Och precis som tekniken utvecklas i en rasande takt har även cyberhoten blivit mer sofistikerade och svårfångade. Det är viktigt att förstå att i takt med denna ökade komplexitet är antivirusprogram fortfarande

Hur AI Förändrar Datorindustrin

Introduktion Artificiell intelligens (AI) har tagit en central plats i datorbranschen och dess inverkan är djupgående och transformerande. Det kan avsluta meningar för oss, skapa logotyper när vi inte känner oss inspirerade, välja musik utifrån vår smak om vi inte vet vad vi ska spela härnäst i stunden och så mycket mer. Vem vet, kanske

Är smartphones bättre än datorer?

Introduktion Debatten om smartphones kontra datorer fortsätter att prägla vår digitala vardag. I denna artikel kommer vi att utforska fördelar och begränsningar hos båda enheterna, belysa hur de kompletterar varandra och ge läsarna en balanserad förståelse av varje enhets styrkor och svagheter. Fördelar med Smartphones Smartphones har blivit oumbärliga i vår vardag, främst tack vare

Vad jag tror om framtiden för datorer: Kommer allting att bli digitalt?

Allt kommer att digitaliseras. Hur låter det? Ganska skrämmande, va? Men se bara på hur världen har digitaliserats på några få decennier. Det är ett litet ögonblick i mänsklighetens historia, ändå har vi vant oss väldigt snabbt. Kan allt digitaliseras? Vi vet inte. Vi tror idag inte att en del saker kan digitaliseras, men vi

Grundläggande datorkunskap – allt jag lärt mig om datorer

Den första datorn i Sverige fyllde ett helt rum på Kungliga Tekniska Högskolan och hette BESK. Förkortningen stod för Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator och stod klar år 1953. En av de viktigaste uppgifterna var att räkna ut väderleksprognoser, och företag kunde hyra tid vid BESK för att göra olika avancerade beräkningar. Idag är det lika